Beograd | Privatni časovi iz računara | 066 40 51 65

Windows

Kurs iz računarskih sistema i operativnog sistema Windows

Operativni sistem Windows je osnovni sistemski program i njegovo poznavanje je neophodno za uspešno korišćenje računara. U ovom delu obuke se nalaze najznačajnije lekcije na kursu i njihovo uspešno savladavanje će Vam omogućiti da lakše naučite naredne oblasti. Ako posmatramo kompletnu obuku kao sticanje kompjuterske pismenosti, onda ovaj deo možemo predstaviti kao učenje azbuke. Obuka iz Windows-a se odvija po sledećim nastavnim jedinicama:

 • Hardver i softver
 • Upoznavanje sa organizacijom i funkcionisanjem operativnog sistema Windows
 • Rad sa tastaturom i mišem
 • Komande SAVE i SAVE AS
 • Kreiranje elektronske fascikle (foldera)
 • Operacije CUT i COPY
 • Shortcut (prečica)
 • Promena imena fajla i foldera - RENAME
 • Operacija SEND TO
 • Operacija DELETE i rad sa korpom (RECYCLE BIN)
 • Višestruka selekcija ikonica
 • Operacija SEARCH

Povratak na početnu stranu škole računara