Beograd | Privatni časovi iz računara | 066 40 51 65

Excel

EXCEL - program za tabelarne proračune

Microsoft Excel je program bez koga se ne može zamisliti poslovna upotreba računara. Ne postoji bolji program za tabelarne proračune. Može se uspešno koristiti u svim privrednim subjektima, od onih najmanjih pa sve do velikih sistema.

Napravite tabelu za proračun zarada zaposlenih, lager listu artikala, tabelu za praćenje magacina, izračunajte prosečne vrednosti, minimalne ili maksimalne i sve to potkrepite lepim grafikonom. Za doslovno svaki prikaz u tabelama i bilo koju vrstu proračuna, koristite ovaj sjajan program. Kada naučite da kvalitetno radite u Excel-u, pravićete tabele brzo, izračunavati tačno i lako, a uz to će sve imati odličan vizuelni prikaz. Napominjemo da za uspešno savladavanje ovog programa nije potrebno da ste talentovani matematičar, već je sasvim dovoljno malo logičkog razmišljanja. Obuka iz Excela se odvija po sledećim nastavnim jedinicama:

EXCEL  - osnovni kurs


 • Podešavanje programa i papira
 • Operacije sa radnim listovima
 • Selektovanje kolona, redova i ćelija
 • Unos podataka u ćelije
 • Neprecizno i precizno podešavanje širine kolona i visine redova
 • Kompletno formatiranje ćelija (FORMAT CELLS)
 • CUT i COPY u Excelu
 • Kopiranje formata (FORMAT PAINTER)
 • Kreiranje tabele
 • Formule
 • Funkcije (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, IF)
 • Apsolutne i relativne adrese
 • Rad sa procentima
 • Povezivanje radnih listova
 • Sortiranje
 • Grafikoni
 • Štampanje

EXCEL  - napredni kurs

 • Uslovno formatiranje
 • Zaštita radnog lista i radne knjige
 • Custom Format
 • Goal seek i Solver
 • Pivot tabele i Pivot grafikoni
 • Filteri
 • Subtotali
 • Unos komentara u ćelije
 • Validacija podataka
 • Napredne funkcije (CONCATENATE, COUNTIF, LEN, VLOOKUP, PMT, LEFT, RIGHT, SUMIF, AND, OR, ...)
 • Funkcije baza podataka
 • Složene funkcijeSloženi grafikoni


 Povratak na početnu stranu skole računara